Parthenon
Parthenon

Location: Acropolis of Athens

Photographer: Paul McNamara

Parthenon

Location: Acropolis of Athens

Photographer: Paul McNamara